“Giải pháp tiên phong công nghệ 4.0”
Các giải pháp nổi bật ở HANET Camera

 

Giải pháp bảo mật

Hệ thống dữ liệu được mã hóa 2 đầu và lưu trữ trên đám mây Cloud

 

Giải pháp nhận diện

Nhận diện khuôn mặt và phân biệt thành viên, khách hàng, người lạ, đem lại trải nghiệm dễ dàng, nhanh chóng

 

Giải pháp an ninh

Kiểm soát an ninh ra vào tại địa điểm và cảnh báo khi phát hiện người lạ đột nhập